(024) 35588315
(024) 35588315
quản trị văn phòng

Tag

Sự phát triển rộng mở của các cơ sở nghiên cứu và đào tạo về quản trị văn phòng trong những năm vừa qua ảnh hưởng không nhỏ đến việc định vị tổ chức trong môi trường vừa hợp tác vừa khẳng định vị thế. Các chuyên gia là cựu sinh viên, cựu học viên...
Read More