(024) 35588315
(024) 35588315

Hợp tác

Khoa Lưu trữ học và Quản trị Văn phòng có mạng lưới hợp tác đa dạng cả trong nước và quốc tế.

Hợp tác trong nước

 • Văn phòng và Trung tâm lưu trữ lịch sử của các cơ quan nhà nước từ trung ương tới địa phương trong cả nước
 • Văn phòng và Bộ phận lưu trữ của các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp Việt Nam hoặc của Việt Nam có vốn đầu tư nước ngoài
 • Hội Các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam
 • Hội Lưu trữ Việt Nam
 • Các tổ chức xã hội khác
 • Các trường đại học cùng chuyên ngành trong cả nước như Trường ĐH Nội vụ, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh, ĐH Vinh, ĐH Huế, ĐH Đà Nẵng,…

Hợp tác quốc tế

 • Trường đại học hoàng gia Gakushuin (Nhật Bản)
 • Trường đại học Aix-Marseille (Pháp)
 • Trường đại học Texas – Tech (Hoa Kỳ)
 • Trường đại học Giessen (Đức)
 • Trường đại học Myongji (Hàn Quốc)
 • Trường đại học tổng hợp Matxcova (Nga)
 • Cơ quan trao đổi hàn lâm Đức (DAAD)
 • Quỹ quốc tế Singgapor (SIF).