(024) 35588315
(024) 35588315
Tuyển sinh

Category

Học tập trực tuyến không phải là điều xa lạ với các quốc gia phát triển. Từ đầu những năm 2000, lãnh đạo Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng đã từng bước tìm hiểu công nghệ giáo dục mới, tham gia các hội thảo, tọa đàm về đào tạo trực tuyến với...
Read More
Học bổng học tập 5 tháng tại Pháp Thông tin chi tiết xem tại đây: http://tuyensinh.ussh.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-sau-dai-hoc-dot-1-nam-2020.html
Read More