(024) 35588315
(024) 35588315
Nghiên cứu

Category

Xác định vị trí là đơn vị tiên phong trong nghiên cứu và đào tạo về Lưu trữ học và Quản trị văn phòng tại Việt Nam, đội ngũ các nhà khoa học, giảng viên và sinh viên của Khoa trong những năm qua đã và đang tiếp tục mở rộng những hướng nghiên cứu...
Read More
Danh mục các sản phẩm nghiên cứu của nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng được cập nhật liên tục. Bạn đọc có thể xem danh mục tại đây.Tải xuống
Read More
Bạn đọc có thể tham khảo sách tại 2 nơi: 1/Trung tâm Thông tin – Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội, 2/Phòng Tư liệu Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng trường ĐH KHXH-NV hoặc MUA trực tiếp tại Văn phòng Khoa.
Read More