(024) 35588315
(024) 35588315
Dieu Linh

By

Sự phát triển rộng mở của các cơ sở nghiên cứu và đào tạo về quản trị văn phòng trong những năm vừa qua ảnh hưởng không nhỏ đến việc định vị tổ chức trong môi trường vừa hợp tác vừa khẳng định vị thế. Các chuyên gia là cựu sinh viên, cựu học viên...
Read More
Học tập trực tuyến không phải là điều xa lạ với các quốc gia phát triển. Từ đầu những năm 2000, lãnh đạo Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng đã từng bước tìm hiểu công nghệ giáo dục mới, tham gia các hội thảo, tọa đàm về đào tạo trực tuyến với...
Read More
Xác định vị trí là đơn vị tiên phong trong nghiên cứu và đào tạo về Lưu trữ học và Quản trị văn phòng tại Việt Nam, đội ngũ các nhà khoa học, giảng viên và sinh viên của Khoa trong những năm qua đã và đang tiếp tục mở rộng những hướng nghiên cứu...
Read More
Danh mục các sản phẩm nghiên cứu của nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng được cập nhật liên tục. Bạn đọc có thể xem danh mục tại đây.Tải xuống
Read More
Bạn đọc có thể tham khảo sách tại 2 nơi: 1/Trung tâm Thông tin – Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội, 2/Phòng Tư liệu Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng trường ĐH KHXH-NV hoặc MUA trực tiếp tại Văn phòng Khoa.
Read More
Học bổng học tập 5 tháng tại Pháp Thông tin chi tiết xem tại đây: http://tuyensinh.ussh.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-sau-dai-hoc-dot-1-nam-2020.html
Read More