(024) 35588315
(024) 35588315

Cơ cấu tổ chức

Ban chủ nhiệm Khoa

Trưởng Khoa

PGS.TS Đào Đức Thuận

Phó Trưởng Khoa

TS Cam Anh Tuấn

Phó Trưởng Khoa

TS Nguyễn Hồng Duy

Các bộ môn và đơn vị trực thuộc

  • Bộ môn Lưu trữ học

          Trưởng bộ môn: PGS.TS Đào Đức Thuận

          Email: thuan.ussh@gmail.com

          Phó Trưởng bộ môn: ThS. Trần Phương Hoa

          Email: tranfuonghoa@gmail.com

  • Bộ môn Lưu trữ tài liệu chuyên ngành

          Trưởng bộ môn: TS. Cam Anh Tuấn

          Email:tuancam2002@yahoo.com

  • Bộ môn Văn bản và Hành chính học

          Trưởng bộ môn: TS. Trần Thanh Tùng

          Email: tungha2004@gmail.com

  • Bộ môn Quản trị văn phòng

          Trưởng bộ môn: PGS.TS Vũ Thị Phụng

          Email: vuthiphung.ussh@gmail.com

          Phó Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Hồng Duy

          Email: duy_gv@yahoo.com

  • Tổ Văn phòng và Tư liệu