(024) 35588315
(024) 35588315
Hiểu hơn về chúng tôi

Giới thiệu

Lịch sử

Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng, tiền thân là Bộ môn Lưu trữ học, được thành lập năm 1967 đặt trong Khoa Lịch sử, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

Năm 1996, trước nhu cầu ngày càng cao của xã hội về đào tạo nguồn nhân lực văn thư lưu trữ và quản trị văn phòng, Bộ môn được phát triển thành Khoa Văn thư và Lưu trữ học thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội.

Đến năm 1997, Khoa được điều chỉnh tên gọi thành Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng như ngày nay.

Sứ mệnh

Khoa LTH&QTVP có sứ mệnh tiên phong, đứng đầu trong nghiên cứu và đào tạo về lưu trữ học và quản trị văn phòng tại Việt Nam. Phát huy các thành tựu nghiên cứu gắn liền với sự phát triển của khoa học công nghệ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội về nguồn nhân lực chất lượng cao.

Triết lí đào tạo

Tự tin về kiến thức, hiện đại về tư duy.

Triết lý giáo dục này giúp SV có nền tảng lý thuyết cơ bản và cập nhật các kiến thức mới, có tư duy làm việc khoa học với khả năng ứng dụng thực tiễn là phương châm xuyên suốt trong các CTĐT của Khoa.

Định hướng phát triển

Hệ thống, nghiên cứu, sáng tạo các tri thức để làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về các lĩnh vực: hành chính – quản trị văn phòng, văn bản học và công tác văn thư, lưu trữ học và công tác lưu trữ;

Hoàn thiện hệ thống giáo trình, bài giảng cho hai ngành học ở tất cả các bậc đào tạo.

Mở rộng hợp tác nghiên cứu quốc tế và trong nước về các vấn đề mới cũng như những thách thức và cơ hội đối với đào tạo lĩnh vực lưu trữ học và quản trị văn phòng.