(024) 35588315
(024) 35588315
Tháng Ba 2020

Month

Danh mục các sản phẩm nghiên cứu của nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng được cập nhật liên tục. Bạn đọc có thể xem danh mục tại đây.Tải xuống
Read More
Bạn đọc có thể tham khảo sách tại 2 nơi: 1/Trung tâm Thông tin – Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội, 2/Phòng Tư liệu Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng trường ĐH KHXH-NV hoặc MUA trực tiếp tại Văn phòng Khoa.
Read More
Học bổng học tập 5 tháng tại Pháp Thông tin chi tiết xem tại đây: http://tuyensinh.ussh.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-sau-dai-hoc-dot-1-nam-2020.html
Read More