(024) 35588315
(024) 35588315

Lịch sử

Từ năm 1957

Tuyển sinh

Từ cử nhân tới tiến sĩ

Bản tin

Tin tức, sự kiện

Hợp tác

Trong nước và quốc tế

Chương trình cử nhân

Đào tạo cử nhân ngành Lưu trữ học

Chương trình đào tạo cung cấp cho người học những kiến thức về lí luận và thực tiễn cơ bản ở trình độ đại học.

Giới thiệu

Với bề dày lịch sử hình thành và phát triển, Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng có sứ mệnh tiên phong, đứng đầu trong nghiên cứu và đào tạo về lưu trữ học và quản trị văn phòng tại Việt Nam.

Trong nửa thế kỉ qua, Khoa đã đào tạo và cung cấp cho xã hội hàng ngàn cán bộ có trình độ từ cử nhân đến tiến sỹ các ngành Lưu trữ học, Quản trị văn phòng. Đã chủ trì và tham gia 60 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; biên soạn 45 sách chuyên khảo, giáo trình, bài giảng; công bố hơn 500 bài viết, tham luận.